<body> <div id="space-for-ie"></div>

SNS Bank komt als eerst met banksparen

18 januari 2008 - SNS Bank komt als eerste met banksparen. De spaarrekening van SNS heet SNS Lijfrentenieren en is bedoeld als aanvulling voor het pensioen. Lees meer ....

Eerste Kamer toch akkoord met banksparen in 2008

12 december 2007 - De Eerste Kamer heeft de wetswijziging om in 2008 te mogen banksparen aangenomen. Lees meer...

CDA in Eerste Kamer ziet grote bezwaren banksparen

10 december 2007 - Het CDA in de Eerste kamer ziet grote bezwaren tegen het banksparen. Lees meer...

Banksparen

Op 5 juli 2007 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel banksparen, hiermee komt een einde aan een monopolie van verzekeraars op pensioen opbouw. Banksparen is een wetsvoorstel om voor je pensioen of aflossing van je hypotheek te sparen bij een bank. Tot op heden was het alleen mogelijk dit te doen bij een verzekeraar.

Onderzoek heeft uitgewezen dat hoge kosten in rekening werden gebracht bij pensioenen. Door een grotere concurrentie wordt er geprobeerd die kosten omlaag te brengen.

Voordelen

Banksparen wil de keuzemogelijkheden voor het fiscaal aantrekkelijk sparen voor de oudedag en de eigen woning verruimen. Tevens wil men de concurrentie tussen de verzekeraars vergroten. Men verwacht dat het aantal aanbieders zal vergroten en dat er per saldo meer zal worden gespaard. Door meer concurrrentie verwacht men dat de kosten zullen dalen en dat dit ten goede komt van de consument.

Aflossing hypotheek

Voor het aflossen van je hypotheek kun je nu gebruik maken van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). KEW is een levensverzekering die, als je voldoet aan alle eisen, belast wordt in Box 1 en niet in Box 3. Bij banksparen heb je de mogelijkheid om bij een bank een geblokkeerde spaarrekening of geblokkeerde belegginsrekening te openen. Je mag dan de inleg en rente alleen gebruiken om je hypotheek af te lossen.
Meer info over Banksparen en Hypotheek

De belangrijkste voorwaarden van het banksparen zijn:

  • Maximale Inleg. De hoogste inleg mag maximaal 10 keer de laagste zijn
  • Looptijd. Minimaal 15 jaar achtereen inleg
  • Je hebt een eigen woning
  • opgebouwd spaartegoed moet worden gebruikt voor de aflossing

Pensioen

Inkomen na je pensioenering bestaat bestaat uit drie pijlers:

  • AOW
  • Pensioen uit dienstbetrekking
  • Lijfrenten

Lijfrente is een uit eigen initiatief getroffen voorziening die geen verband houdt met een dienstbetrekking. Ondernemers met een eenmanszaak of firmanten van een vennootschap onder firma kunnen alleen met een Lijfrentepolis voorziening treffen voor hun oude dag en/of de nabestaanden. Ook werknemers met een pensioentekort kunnen via een lijfrentepolis hun pensioen aanvullen. Tot nu toe was het alleen mogelijk om via een verzekeraar dit te regelen. De uitvoeringskosten zijn hoog en vaak erg ondoorzichtig. Het banksparen maakt het mogelijk om voor de oudedag te sparen met een geblokkeerde spaarrekening of een geblokkeerde beleggingsrekening .

Verlaging maximale inkomen

Omdat het de verwachting is dat door het banksparen er een grotere afname zal zijn van deze producten heeft de Tweede kamer ingestemd met een nieuwe maatregel. Het maximale inkomen waarover gespaard kan worden wordt verlaagd van 150.957,-- naar 103.257,--.

Eerste kamer

De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen. Wordt het wetsvoorstel aangenomen dan zal naar verwachting het banksparen van 1 januari 2008 mogelijk zijn.

Zodra er meer bekend wordt dan zullen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen